Jakub Straka

Jakub Straka, absolvent Ateliéru odevného dizajnu na VŠVU (2018) sa venuje hlavne ručnému pleteniu. Jeho tvorba je poctou remeslu, lokálnej remeslenej tradícii a ľudovému odevu. Straka ich ale posúva ďalej a jeho štrikované odevy sú výrazne tvarované, extravagantné, ale zároveň nositeľné. Foto: Jakub Gulyáš

is handmade knitwear artist with strong emphasis on a craftmanship and saying homage to slovak folk costume