Katarína Onderková, Diana Kakara Dobrescu

Katarína Onderková, Diana Kakara Dobrescu

Koncept #veryslowfashion

vychádza z prirodzenej potreby tvoriť a vytvárať spoločné hodnoty. Tie sa odrážajú či už v práci s prírodnými a udržateľnými materiálmi alebo v koncepte zdieľania jednotlivých nostieľných kúskov oblečenia. Každý kus je prototypom univerzálnej veľkosti, ktorý je prístupný pre blízku komunitu. Tento prístup považujeme za charakterný pretože načúva materiálu, vychádza z rešpektu voči prostrediu a ľuďom ktorý vstupuju do procesu tvorby. Je opakom tzv. fast fashion a stimuluje tvorbu založenú na experimentovaní.

Východiskom je práca s materiálom, prevažne s textilom v priestore no i ďalšími médiami ako papier a fotografia. Pohybujeme sa tak na pomedzí architektúry, priestorového dizajnu a produktovej fotografii. Dôležitým aspektom je taktílne vnímania textúr a kvalít, učenie sa trpezlivosti, skúmaniu vzťahov tela a formy, ktorá ho obopína. Látka ako primárne médium nadobúda trojdimenzionálny charakter podobný architektonickej tvorbe. Práve skúmaním procesu tvorby sa dostávame k výslednej forme. Spolupráca s fotografkou Dianou Kakara Dobrescu posúva hranice od základnej textilnej tvorby a fotografie, ktorá vstupuje do dialógu s priestorom, v ktorom nachádza nové formy prezentácie a interpretácie.

“V rámci akéhokoľvek fotografického projektu, alebo dokumentácie je pre mňa dôležité poznať jadro. V tomto prípade je ním Katarína Onderková, ktorá nespadá do klasického charakteru ženy, architekty, stavbárky, scénografky, tanečníčky, alebo tzv. šičky. Je to žena, ktorú neopíšeme jedným slovom. V tomto projekte sa snažím pozdvihnúť množstvo vlastností, ktoré Kata prezentuje. Jej práca je kombináciou veľmi precíznej architektúry s dosahom na sociálny a verejný aspekt, kombináciou romantiky a šťastia, ktorú však dokáže pragmaticky ukotviť a ešte k tomu rozpohybovať – či je to objekt, telo alebo budova. Mojou úlohou je spoznať, poznať a pochopiť. Napriek jednoduchému fotografickému vyjadreniu, sme tam schovali všetko, čo Katarína Onderková (a jej charakter) reprezentuje.” Diana Kakara Dobrescu.

Katarína Onderková

Foto: Diana Kakara Dobrescu

Instagram: VRSTVY, very_slowfashion