[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“first“]

 

Katedra textilu VŠVU

Výstava absolventských diplomových prác

Autorky z VŠVU 6 rokov študovali na katedre textilu pod vedením MA Blanky Cepkovej Textil v priestore a v rovnakom duchu sa nesie aj ich výstava plná expresívnych až kresliarskych stehov. Obe sa venujú figurálnym motívom no s rozdielnym rukopisom i konceptom.

Eva Šrubařová a jej Myš-maž indivíduum sa zaoberá náhľadom na súčasný systém života civilizácie a na princíp „z práce do práce“. Dáva do popredia individuum vyňatého z davu ľudí. Zároveň v diele nájdeme aj krehko-násilný odkaz na otázku estetiky a umenia súčasnosti.

Anna Fričová skúma tému Tranz – zobrazenie stavu vnímania v tranze. Bytosť nachádzajúca sa v tranze vníma rôzne energie a stretáva sa zo zážitkami spirituálneho sveta. Cieľom je nadobudnúť výsledok, ktorý každý môže vnímať odlišne a zároveň rovnako. Záleží na spôsobe pozorovateľa.

Výstava sa koná s podporou Slovak Fashion Council.

[/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“last“]

 

 

[/vc_column_text]