Katedra vizuálnej komunikácie

Štart je cieľ

Obhajoba/výstava diplomových prác študentov magisterského štúdia Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave, ktoré sa uskutočnia v obchodnom dome Dunaj na 2 poschodí. Prezentované projekty mapujú takmer všetky disciplíny grafického dizajnu. Môžete sa tešiť na dizajn písma, autorské publikácie, experimentálnu typografiu, vizuálne identity, dopĺňané priestorovými inštaláciami.