MIKSMITTE

Zuzana Svatik/Štefan Sekáč/Dávid Kurinec

Projekt MIKSMITTE COUNTDOWN je odosobnením sa od sterilnej estetiky a komercie a prostredníctvom kolekcie archetypálnych úžitkových predmetov v duchu novej, energickej, vizionárskej a angažovanej estetiky podáva obraz o novej identite sklárskeho a keramického designu, pričom ich vzájomná sila, autonómia a následná fúzia reflektuje predmetnú realitu, odhaľuje a približuje tvorivý proces, experiment a materiál.