Mimikry

 

Možno uvažovať o identite vo vzťahu k času a priestor? Ako mesto reaguje na premenné identity doby a zachováva si svoju autenticitu? Môže byť miesto metaforou meniacej sa identity spoločnosti alebo identity jednotlivca v nej? Vo dvore na Michalskej ulici sa pre diváka odkrýva miesto, ktoré sa pýta a vyzýva k akcii.