Ľubica Mildeová

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Ľubica Mildeová / Body design IV. / Body furniture II. Kolekcia Body Furniture II. nadväzuje na predchádzajúce projekty zo sféry Body designu zaoberajúce sa predovšetkým vzťahom užívateľa predmetu/objektu a objektu samotného, analýzou materiálnej kultúry a súčasných marketingových stratégií. Notoricky známy nábytkový prvok (skrinka) – v modifikovanej verzii s upraveným dnom tu […]

Ľubica Mildeová

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Ľubica Mildeová / Body design IV. / Body furniture II. The Body Furniture II collection refers to the past projects of the Body Design sphere, which were aimed mainly at relations between the user of an object and the object itself – and at analyse of the material culture and the […]

Ľubica Mildeová

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Ľubica Mildeová / Body design IV. / Body furniture II. Kolekcia Body Furniture II. nadväzuje na predchádzajúce projekty zo sféry Body designu zaoberajúce sa predovšetkým vzťahom užívateľa predmetu/objektu a objektu samotného, analýzou materiálnej kultúry a súčasných marketingových stratégií. Notoricky známy nábytkový prvok (skrinka) – v modifikovanej verzii s upraveným dnom tu […]