Viktor Tabiš

Viktor Tabiš

Viktor Tabiš, Original, fotografia: autor

Viktor Tabiš
Originál

 

Je masová individualizácia dostatočnou odpoveďou na stúpajúci dopyt po originalite? Projekt Viktora Tabiša Originál ponúka pohľad na autorovu technológiu odlievania keramiky usporiadanú ako analógiu továrenskej linky. Zatiaľ čo 3D tlačiareň neustále vyrába polotovary na tvarovanie sadry, hydraulický lis v ďalšej fáze láme tvarovacie prvky náhodne. Zákazník sa zúčastňuje individualizáciou poradia prvkov pre originálnu porcelánovú formu.

Viktor Tabiš, Original, fotografia: autor

Viktor Tabiš, Original, fotografia: autor

Viktor Tabiš, Original

Viktor Tabiš, autor fotografie Jakub Michal Teringa

výstavný priestor: GMB – Mirbachov palác & Divadlo K

instagram: viktortabis