Kolekcia 15:15 predstavuje sériu solitérov, ktoré sa tvarovo vymykajú od bežných nábytkov. Ich forma vychádza z estetického ideálu antiky, kedy sa motív krásy javí ako súlad proporcií. Rozštvrtením dokonalého tvaru – kruhu, vznikajú nohy pre dané produkty zo série. Tie sú robustné, odzrkadľujúce monumentálnosť antických stĺpov. Kolekcia tak má nabádať k zamysleniu sa a ľahšie umožniť vybudovanie si vzťahu človeka k danému predmetu. Práve to sú podstatné atribúty udržateľnosti v kontraste s masovo vyrábaným, nekvalitným nábytkom. Kolekciu tvorí stolík, stolček a lavica z dreveného masívu. Kolekcia vie v súkromnom priestore fungovať ako funkčný prvok s výrazným estetickým prejavom. Vo verejnom priestore má schopnosť namnožením zásadne dopĺňať vizuálnu identitu podnikov, ale aj galérií či múzeí. Kolekciu tvorí stolček, stolík a lavica. Kolekcia bude odreprezentovaná v mierke 1:1. Stolček (rozmery v mm): 179x400x431 Stolík (rozmery v mm): 400x400x431 Lavica (rozmery v mm): 179x950x431