Ateliér 116

Ateliér transport dizajnu vystavuje najlepšie študentské práce za posledné dva roky. Vladimír Boroň, Jaroslav Kormanec, Bc. Art. Filip Čech, Bc. Art. Yaraslau Vaida a Mgr. Art. Žofia Babčanová predstavia svoje najnovšie projekty. Modely vznikli na pôde VŠVU, reflektujú rozdielne prístupy študentov k transport dizajnu a problematike dopravy, urbanizmu, ekológie či iným aspektom automobilového priemyslu. Výstup každého z dizajnérov je jedinečný, autori sa neboja predkladať nekonvenčné tvarové a technologické riešenia, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v budúcnosti. Súčasťou výstavy sú aj plagáty, ktoré vysvetľujú a dokumentujú konceptuálny a tvarový vývoj modelov. Prezentované prototypy sú vytvorené pomocou najmodernejších technológií, ako je 3D tlač, frézovanie a vákuovanie, kvalitou spracovania dosahujú úroveň profesionálnych európskych dizajnových štúdií.

 

Výstava bude prebiehať v Univerzitnej knižnici na Barokovom nádvorí, Ventúrska 11, 814 17

Mgr. Art. Žofia Babčanová, 2017, Master thesis

Vladimír Boroň, 2017