Henrieta Kurčíková

Iná/ tradičná

 

V súčasnosti, v dobe globalizácie sa mnohokrát opätovne vraciame ku svojim koreňom, tradíciám a identifikujeme sa v množstve spolunažívajúcich kultúr skrz naše kultúrne dedičstvo – kultúrnu identitu. Znovu objavujeme národné korene a hodnotu tradícií a remesla.

V kolekcii Iná / tradičná reagujem na tému estetiky ľudovej tvorby. Vychádzam pritom z vidieckeho a agrárneho prostredia, napodobňujem štruktúry z ľudovej architektúry, prírody, či krojov.  Primárnym textilným materiálom na stavbu štruktúr je stuha, ako typický prvok v ľudovom odeve. Stuhy komponujem pomocou tradičných ručných techník – plisovanie, pletenie, háčkovanie…Využívam monochromatickú farebnosť, ktorá necháva vyznieť vlastnosti zvoleného materiálu.. Za pomoci takto upravených stúh vytváram odevné doplnky, šperky, pokrývky hlavy, ktoré tvarovo vychádzajú z ľudového odevu a skrz ktoré sa vieme premyslene identifikovať v kontexte dnešnej doby.

 

PROJEKT JE PODPORENÝ NADÁCIOU TATRABANKY