Kristýna Španihelová

GALACITY

 

Kristýna predstaví  svoju novú kolekciu šperku a objektu  „GALACITY“. (lat. GALA – MLIEKO) Proces tvorby bol tak trochu alchýmiou, kde sa intuitívne pohrávala z vyrobenou mliečnou hmotou, v ktorej sa miešajú rôzne asociácie a obsahy, ktoré sa k nim viažu. Vytvára dialóg s hmotou, ktorá nabáda na existenciálne úvahy a konfrontáciu s vlastnou telesnosťou, s naším bytím a identitou. Materialitu považuje za skutočnú podstatu nášho fyzického ja. Pokúša sa pochopiť vzťah človeka k materiálu, jeho emócie a ich vzájomné svislosti. Kladie si otázky o skutočných spoločenských hodnotách materiálu a vecí a ich pominuteľnosti.