Slovenská izba reviseted

Izba je ustálené slovné spojenie, ktoré označovalo príklady typického in – teriéru slovenského roľníka alebo vidiečana. Buď na oblastných výstavách, ale často aj v hoteloch, či reštauráciách. Ustálené bolo aj zariadenie týchto priestorov. Drevené obklady, vyrezávaný drevený nábytok a bytové doplnky, ľudová keramika, plátenné obrusy, ovčie guby na stenách, občas valaška. Sentimentálna esencia rurálneho spôsobu života a ľudovej kultúry. Naša slovenská izba je z 21. storočia. Predstavuje výber pre nás zaujímavých interiérových objektov, ktoré sú akousi esenciou aktuálnej revízie pojmu slo – venská izba. Máme radi tradície, ale ako sa tu vraví už od 19. storočia: „Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí. “ (Ľ. Štúr)