Kríza aktuálneho nastavenia výroby a spotreby v textilnom a odevnom sektore sa v súčasnosti prejavuje vo forme nevyhnutnosti vytvárať udržateľný dizajn. Rovnaký cieľ zrkadlí aj stratégia EU v oblasti udržateľných a obehových textílií*, ktorej cieľmi je do roku 2030 zabezpečiť dlhú životnosť a recyklovateľnosť výrobkov, elimináciu použitia nebezpečných látok a prihliadanie na výrobné podmienky produktov (sociálne práva a životné prostredie). V projekte ASAP (AS SUSTAINABLE AS POSSIBLE) si dvojica dizajnérok kladie a cieľ použitie autorskej inovatívnej techniky potlače využívajúcej lokálne prírodné zdroje farbív (získavaných so zdrojov tzv: food waste a garden waste) a výberom kvalitných certifikovaných materiálov ponúka spotrebiteľovi možnosť mať dlhšie úžitok z vysokokvalitných textilných výrobkov. Dezény pre potlač sú navrhnuté s myšlienkou variability, premenlivosti a dopĺňania formou prefarbenia užívateľom – keďže prírodné farbivá a taníny prirodzene reagujú na znečistenie detského oblečenia ovocím a inými potravinami. Hravou formou, tak možno zamaskovať fľaky, či iné stopy užívania a dofarbiť obľúbený kúsok bobuľami, bylinkami, či listami stromov. Projekt tak otvára priestor odvahe experimentovať a redizajnovať, opustiť zaužívané postupy v akomkoľvek štádiu vzniku, či užívania odevu. Podporením emocionálnej väzby narastá morálna životnosť produktu a zároveň sa užívateľ stáva spolutvorcom jeho budúcich podôb. Použitie lokálnych sezónnych zdrojov farbív, ako aj voľba konkrétnej techniky tlače je v súlade s cieľom tvorby obehového textilného ekosystému. *https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9d2e47d1-b0f3-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF