Trimtab | Prototyping change, Slovenská republika

DESIGN × SCIENCE, 2023

Na BADW23 bude možné vidieť kurátorský projekt Michaly Lipkovej DESIGN × SCIENCE, prezentujúci 6 projektov doktoranského výskumu FAD STU. Projekty budú prezentované formou inštalácie zloženej zo 7 obdĺžnikových podstavcov so štvorcovým pôdorysom. Pod hlavičkou platformy pre dizajnérsky výskum a transfer technológií Trimtab | Prototyping Change, inštalácia DESIGN × SCIENCE predstaví projekty doktorandov z obdobia 2014-2023, ktoré sa venujú širokému spektru výskumných tém.

Výskumné témy prezentovaných projektov:  generatívny dizajn (Matej Dubiš), vnímanie času (Petra Hurai), dizajnovo orientované inovácie v biomateriáloch (Vlasta Kubušová), využitie AI v navrhovaní (Vladimír Boroň), modularita a additívna výroba (Lucia Suchá) a výskum v oblasti povrchového farbenia bioplastov (Soňa Otiepková). Projekty spája medziodborová spolupráca a hľadanie nových polôh architektúry a dizajnu.