Počas môjho štúdia som sa venovala prevažne médiu šperku, ale snažila som sa ho vnímať s presahmi, ktoré v sebe ukrýva. Od 15-tich rokov bolo mojim snom vytvoriť okuliare, ale kým som sa dostala k výrobe muselo ubehnúť veľa času, aby som našla v sebe odhodlanie vykročiť do úplného neznáma. Okuliare sú zaujímavým predmetom, pretože sa pohybujú na rozmedzí dizajnérskeho, remeselného, umeleckého predmetu a zdravotnej pomôcky, preto nie je vôbec jednoduché túto hranicu vo všetkých oblastiach vyvážiť, aby som tvorila stále originálne ale nositeľné kúsky. Projekt Motýlí efekt pracuje s podobou okuliarového rámu ako najvýraznejšieho šperku tváre. Znaky osobnosti nositeľa sa snažím preniesť do kolekcie okuliarových rámov, ktoré sú tvorené individuálne pre konkrétneho nositeľa, kde skúmam anomálie tváre, formu a farbu, ktorou vyjadrujem osobnostné črty. Forma je inšpirovaná motýlími krídlami, kde skúmam konkrétny tvar krídla alebo jeho vnútornú kresbu. Aby som mohla zasiahnuť do každého aspektu vo výrobe, vytváram ich pomocou 3D tlače, kde dokážem miešať farby, konkrétne odtiene. V kolekcii sú okuliare, v ktorých sú použité mnou vyvinuté pánty z drôtu tak, aby som minimalizovala sériovo vyrábané polotovary. Materiál, z ktorých sú okuliare vytvorené je rozložiteľný v prírode. Vytváram nové nahliadanie na dizajnérsky predmet, ktorý je na pomedzí voľného, autorského, umeleckého a dizajnérskeho predmetu. Ponúkam nositeľovi originálny dizajn, ktorý uplatňuje myšlienku okuliarového rámu ako umeleckého šperku. Odvahou sa teda nestáva iba moje odhodlanie vstupovať do neznámeho procesu, ale prenáša sa priamo aj na nositeľa týchto okuliarov. Z človeka so zdravotným znevýhodnením sa stáva výstavný priestor a chodiaca galéria, ktorý nám chce cez tento predmet akoby povedať niečo viac.