Projekt tension. prenáša jav vlnenia vodnej hladiny do interiéru. Vytvára napätie medzi technickým zhotovením a organickým efektom známym z prírody. Objekt pozostáva zo súhry malých zrkadiel s magnetmi, ktoré sa navzájom odpudzujú a predávajú si navzájom energiu, čím vytvárajú vlastný organizmus. tension. okrem vizuálneho zážitku napáda aj k zamysleniu nad problémom miznúcej vody a jej nenahraditeľnosti. Text k opencallu, nezverejňovať na webe a sockách: Objekt s názvom tension. tvorí zrkadlovú plochu, ktorá evokuje vodnú hladinu. Skladá sa z malých šesťuholníkových zrkadiel, pričom na každom zrkadle je umiestnený magnet. Tieto magnety sú usporiadané podľa svojej polarity tak, aby sa navzájom odpudzovali. Magnety umožňujú prenos energie z jedného kusu na druhý čím vytvárajú dojem rozvlnenej vodnej hladiny. Okrem interakcie s človek je možné pracovať aj s motorovým rozpohybovaním. Rozvlnená zrkadlová plocha odráža svetlo na okolie a pracuje s priestorom a architektúrou. Objekt je vyrobený z akrylátu, hliníka a 3D tlače. Rozmery 2×2 metre. Názov je tension. (malé začiatočné písmeno t a bodka na konci)