Koncepčná štúdia poukazuje na potenciál pobrežných oblastí a verejného priestoru ako takého v zmysle vizuálne a kultúrne rozmanitého prostredia. Reaguje na vývoj priestranstiev miest, v ktorých nie je takmer žiadny priestor na nič, čo by nezodpovedalo jeho sterilným štandardom. Superštruktúra je odvážnym prostriedkom narušenia takéhoto priestoru v podobe pontónovej, alebo mobiliárovej štruktúry s kultúrnym významom a schopnosťou premeny v prospech spoločenskej interakcie. Štruktúra pontónov tvorí pochôdznu plochu a mobiliár na vodnej hladine, alebo na pevnine, bez kútov a stien, narúšajúca hranice. Spájaním jednotlivých segmentov do väčších celkov, vzniká platforma s ľubovolným rastom, pričom rozmery 1 segmentu sú 100x100x45cm.