Autorka dlhodobo pracuje v oblasti tvorby trvalo udržateľného dizajnu, kolekcia The Crossing vychádza z kolekcie Natural Mode ocenenou Národnou cenou za dizajn 21. Predsaví 3 – 5 modelov inovatívneho zero waste strihu. (na figurínach). Kolekcia s názvom The Crossing tematicky vychádza z postcovidového „prelínania“ rôznych pozícií dizajnu a spoločnosti. Strihy pokračujú v intencií zero waste, výber materiálov koncepčne i vizuálne naznačujú transformáciu – prechod do novej pozície tvorby udržateľného dizajnu a použitia netradičných materiálov.