Kolekcia odevov pozostávajúca z 21 modelov. Výber konkrétnych modelov a ich počet (cca 7 modelov z celkového počtu) závisí od veľkosti a vizuálu priestoru na inštaláciu. Koncept: Kolekcia vychádza z myšlienok Zigmunta Baumana a analyzuje súčasnosť a jej vplyv na správanie ľudí. Tekutosť doby prenáša do kolekcie vo vizuálnej aj ideovej rovine. V kolekcii pracuje s formou cestovného plášťa, ktorý vníma ako symbol nestálosti a putovania. Zároveň ho vníma aj ako určitú ochranu pred svetom, sociálny plášť podobne ako naše masky/persony prostredníctvom, ktorých sa socializujeme. Zároveň hľadá inšpiráciu v umení a pracuje s pojmami ako premenlivosť, nestálosť, pohyb, zrkadlenie, tekutosť alebo plynulosť, ktoré sa odrážajú v dezénoch látok a v spracovaní materiálov. Tieto témy rozvíja s multižánrovou dizajnérkou Michaelou Bednárovou, ktorá pôsobí pod značkou Puojd, a v tomto prípade je autorkou dezénov látok. Kolekciu dopĺňajú kabelky od značky Kear store, okuliare z optiky ZITA a šperky z dielne Ateliéru Obejctora.