Sucho voda oheň Dizajnérsko-výskumný projekt Soil & clay / Hlina & hlina, vychádza zo slovnej hračky významu slova hlina. Hlina ako pôda, zemina, íl, ale aj keramická hlina a kaolín. V prvej časti je výskumom a hľadaním materiálov v prírode, ktoré sú následne použité v keramickej tvorbe. Putovaním krajinou, ktorú autorka pozná a ktorá je jej blízka, nachádzala tieto materiály v ich prirodzenom prostredí. Prírodná hlina – wild clay, len hrubo vyčistená, sa v kombinácii s porcelánom a priemyselne upravenou hlinou ako doplnkom stáva rovnocenným materiálom so špecifickými vlastnosťami. Autorka z nej vytvára vázy, misky a objekty, využívajúc charakteristiky jednotlivých materiálov. Ich prirodzenú farebnosť, štruktúru a takisto aj vplyv teploty počas výpalu na jednotlivé materiály, čo zásadne ovplyvňuje konečný výsledok. Experimentuje a vytvára vlastné technologické postupy, vplyvom vody a sucha na surový materiál. https://www.slovakroses.com/ziaden-material-v-prirode-nie-je-menejcenny/ Materiál: prírodná hlina, porcelán, šamot, kamenina, transparentná glazúra.