Sylvia Jokelová, Júlia Kúnovská, Slovenská republika

Kúnovská chodí s Jokelovou, 2023

Jedinečné okolnosti spojili architektku a dizajnérku Júliu Kunovskú (1950) a dizajnérku a pedagogičku Sylviu Jokelovú (1973). Predstavujú rôzne generácie, rôzne prístupy k tvorbe, rôzne životné príbehy. Ich stretnutie v porote jednej z dizajnérskych súťaží prerástlo v spoločnú vášeň pre nordic walking a už niekoľko rokov je ich spoločná chôdza po Karpatoch o prežívaní, regenerácii, zážitkoch, novom poznaní, vzájomnej podpore, priateľstve ale aj rozhovoroch o umení. Spolu vypĺňajú medzipriestor, ktorý ich rozdeľuje, ale aj spája. Do kopcov chodia za každého počasia, v nečase aj v slnečných dňoch.

Ich najobľúbenejším priestorom pre chôdzu sa stal les Sitina v Dúbravke a keď po čase začali uvažovať nad spoločným projektom, vyplynula z toho logická úvaha – „les pre nás, my pre les“. Rozhodli sa pre vytvorenie variabilných kŕmidiel a napájadiel pre voľne žijúce vtáky, ktoré by mohli byť pilotne umiestnené práve v tomto lese. V procese ich tvorby museli často upúšťať od čisto výtvarného uvažovania, špecifická „cieľová skupina“ si vyžadovala špeciálny prístup. O spoluprácu preto požiadali Andreu Froncovú z ochranárskeho združenia BROZ, ktorá poskytla cenné vstupné informácie a pre ďalšie rozšírenie projektu aj do iných lokalít v rámci Slovenska sa spojili s prezidentkou Slovak Nordic Walking Association Luciou
Okoličániovou.

Ich spoločná prezentácia na BADW 2023 je aj o hľadaní odpovedí na otázky, ktoré si kladie dizajnér/ka v realite súčasného sveta prostredníctvom medzigeneračného (tvorivého) dialógu, kde kráčanie po ceste je jeho symbolickou, ale aj doslovnou súčasťou.