Autor : Zuzana Gombosova Spoluautor : Vladimira Mataseova Bakteriálna Celulóza je prírodný materiál, ktorý sa pestuje kvasným procesom baktérie Acetobacter na tekutom zdroji uhľovodíkov. Je to najčistejšia forma celulózy na našej planéte, rastie bez lignínu a iných zložiek, ktoré by sme našli u zdrojov rastlinnej celulózy a to bez tvorby odpadu. V dnešnej dobe je pre nás zaujímavou, pretože predstavuje proces výroby, ktorý je ekologický, na ktorého prípravu vieme použiť poľnohospodársky odpad a takisto nám poskytuje nové možnosti vrámci dizajnových výstupov, ktoré týmto spôsobom výroby dokážeme dosiahnuť. Textílie sú zväčša plošné útvary vyrobené z vlákien v tkaných, netkaných, alebo inými spôsobmi previazaných väzbách. Jednotlivé druhý vláken a typ väzby nám určujú vlastnosti materiálov ako pevnosť, pružnosť, elasticitu, alebo vzhľad. Spojením rastlinných textilných vláken a nano vláken Bakteriálnej Celulózy nám vznikajú zaujímavé amalgamaty, kde sme schopní kombinovať výrobné procesy koordinované človekom s tými, ktoré si koriguje sám živý organizmus. Vlákna Bakteriálnej Celulózy nám tkané vlakenne štruktúry spájajú, prepájajú a tým vytvárajú nové druhy biokompozitnych materiálov. Pre projekt boli vybrané vlákna, ktoré rastú na území Slovenska – s výnimkou dvoch vzoriek. Boli použité vlákna a tkaniny z Konope, Ľanu a Žihľavy. Ku projektu bola prizvaná slovenska dizajnérka a zakladateľka projektu Story of Linen – Vladimíra Macaseova, ktorá pracuje s lanom. Vladimíra si lán sama pestuje a spracováva do vlákien a textílií, aby tak oživila zanikajúcu tradíciu výroby ľanu na Slovensku ako aj priblížila ľuďom pôvod tohto vlákna. Pre tento projekt Vladimíra poskytla odpadové vlákna z rôznych stupňov spracovania ľanu, ktoré sama vo svojej výrobe ďalej nespracováva. Šlo o vlakienka v rôznych kratších dĺžkach ako aj drevité odpadoviny z procesu lámania. Vlaknienka boli v Bakteriálnej Celulóze rozložené v náhodných zoskupeniach bez organizácie v tkanej väzbe a Bakteriálna Celulóza si ich úspešne obrástla. Ako druhý krok sme volili výrobu tzv. “Nosných krosienok”. Táto štruktúra bola vyrobená z nosníka vlákien v dvoch radoch. Tieto krosienka boli ponorené do rastového médiá Bakteriálnej Celulózy v špeciálne – pre tento projekt zostrojenom bioreaktore. Počas doby 15 dní sa na krosienka dávkovalo tekuté médium, aby usmernilo rast biocelulozy cez vlákna ľanu. Zámer tohto projektu je experimentálny a teda v danom štádiu nevyvodzuje závery týkajúce sa konečného použitia materiálov. Avšak výsledky nás navádzajú na potenciál vzniku hybridných biomateriálov, ktoré sa dajú “vystužiť” vlakennymi štruktúrami v potrebných miestach – procesy výroby pripomínajúce bio laminaciu. Prírodné procesy asambláže a výroby často slúžili ako inšpirácia pre architektonické stavby, hlavne v odvetví bio mimikry. Či už sa pozrieme na vtáčie hniezda starostlivo budované z do seba navzájom zakliesnených vetvičiek a machov; alebo na hniezda osie budované zo starostlivo prezuvanych vlákien do formy akéhosi prírodného papiera. Proces výroby Bakteriálnej Celulózy je takisto procesom prírodnej asambláže, ktorú my ako ľudský element dokážeme obohatiť a usmerniť. Vystupy projektu mozte vidiet aj na : @z.rastily Zoznam vzoriek : 1. Bakteriálna celulóza zrastená s bavlnenou gázou, doba rastu : 10 dní, 2022 2. Bakteriálna celulóza zrastená s dvoj vrstevnou textilnou štruktúrou z ľanových vláken na krosienkach ( spolupráca s Vladimírou Macaseovou), doba rastu v bioreaktore : 20 dní, 2023 3. Bakteriálna Celulóza zrastená s plsťou zo Žihľavových vláken, doba rastu: 10 dní, 2022 4. Bakteriálna Celulóza zrastená s bavlnenou textíliou s potlačou, doba rastu : 10 dní, 2022 5. Bakteriálna Celulóza zrastená s voľne rozloženými spracovanými ľanovými vláknami, doba rastu : 7 dní, 2022 6. Kostra listu obrastená Bakteriálnou Celulózou, doba rastu : 10 dní, 2023 7. Bakteriálna Celulóza zrastená s voľne rozloženými vláknami z Konope, doba rastu : 10 dní, 2022 8. Bakteriálna Celulóza zrastená s bavlnenou textíliou farbenou prírodným Indigom, doba rastu : 7 dní, 2022 9. Voľná textilná štruktúra z bavlnených šnúrok obrastená Bakteriálnou Celulózou, doba rastu : 10 dní, 2023 10. Polyesterová textília Mockleno väzby obrastená Bakteriálnou Celulózou, doba rastu : 7 dní, 2022 11. Vaflova pletená textília z viskózy obrastená Bakteriálnou Celulózou, doba rastu : 14 dní, 2022 12. Bakteriálna Celulóza zrastená s bavlnenou gázou, doba rastu : 10 dní, 2022 13. Bakteriálna Celulóza zrastená s odpadovými vláknami zo spracovania ľanu ( spolupráca s Vladimírou Macaseovou), doba rastu : 14 dní, 2023 14. Bakteriálna Celulóza zrastená s odpadovými vláknami zo spracovania ľanu ( spolupráca s Vladimírou Macaseovou), doba rastu : 14 dní, 2023 15. Bakteriálna Celulóza zrastená s odpadovými vláknami zo spracovania ľanu ( spolupráca s Vladimírou Macaseovou), doba rastu : 14 dní, 2023 16. Bakteriálna Celulóza zrastená s odpadovými vláknami zo spracovania ľanu ( spolupráca s Vladimírou Macaseovou) , doba rastu : 14 dní, 2023